Enøk tiltak

Enøk handler om å redusere bruken av energi og samtidig opprettholde komforten. Det er ikke om å gjøre å bruke minst mulig energi, men bruke den på en fornuftig måte som gir gevinster - både miljømessig og økonomisk.

En effektivisering av energibruken gjør at vi sløser mindre, får mer ut av strømbruken vår og bruker fornybar energi.