Internkontroll

Forskrift om internkontroll var en forskrift som ga bestemmelser om systematisk oppfølging av kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Har du kontroll over internkontrollen?

Den ble vedtatt ved kgl.res. den 22. mars 1991, og opphevet den 1. januar 1997. Forskriften ble da erstattet med forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Fag-Elektrikeren tilbyr bedriften din all nødvendig hjelp og ekspertise til oppgradering og systematisk vedlikehold av det elektriske anlegget. Våre kvalifiserte og sertifiserte elektrofagfolk bistår med effektive og kvalitetssikrede løsninger.

Når det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeider vi en vedlikeholdsplan. Den beskriver de arbeidsoppgavene som bedriftens egne ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester eller vedlikeholdspersonell har ansvar for, og hva slags ettersyn og kontroll elektrikeren skal utføre.

Vi tilbyr også våre kunder fast serviceavtale som kan innebære alt fra enklere kontroller til en samarbeidsavtale som omfatter alt innen drift og vedlikehold.