Infrared (IR) fotografering og inspeksjon av elektriske anlegg

IR fotografering finner overbelastninger, løse eller defekte komponenter og ødlagte brytere i elektriske installasjoner og anlegg. Et IR foto viser varmesoner i elektriske anlegg, slik at farlige problemer kan utbedres raskt og uhell kan ungåes.

Elektrisk IR kontroll gir økt sikkerhet og reduserer nede-tid for elektriske anlegg.

Video viser hvordan IR fotografering og inspeksjon av elektriske anlegg blir utført.

Infrarød elektrisk inspeksjon utført av fagperson og i henhold til gjeldende regelverk kan oppdage og dokumentere feil i elektriske anlegg slik at disse kan utbedres raskt.

Forhold som IR fotografering kan oppdage

Fordeler ved IR fotografering

Leverandører