Utendørs belysning bedrift

Det er mange aspekter å ta hensyn til i forbindelse med utendørs belysning. Det er viktig å skape et belysningsscenario som reflekterer bygningens eller områdets identitet.

Parkeringsplasser

Studer nøye standarden for parkeringsplassbelysning. Belysningsmaster på en parkeringsplass spiller ofte en mye større rolle i å skape en virkelig bra utendørs belysningsløsning enn du vil anta. Et bredt spekter av masthøyder og monteringsalternativer for master gir deg muligheten til å kombinere høyde og innfallsvinkler med armaturer med lavere wattstyrke. Dette kan og vil i mange tilfeller redusere de totale driftskostnadene, fordi mer lys kan produseres med mer sofistikerte armaturer med lavere wattstyrke, som gir overlegen belysning, synlighet, sikkerhet, og retningsbestemt lyskontroll.

Belysning for sikre ankomster og avganger. Områder som er godt opplyst gir de ansatte en trygghet, enten de forlater bilen for ha nattskift, eller går ut av bygningen for å returnere til bilen.
Belysning for sikre ankomster og avganger. Områder som er godt opplyst gir de ansatte en trygghet, enten de forlater bilen for ha nattskift, eller går ut av bygningen for å returnere til bilen.

Parkanlegg belysning

Belysning kan være en iboende del av landskapsprosjekter. Du kan forbedre og synliggjøre området samt veilede brukerne ved å belyse ulike områder med forskjellige typer armaturer. Gi parken et enhetlig formspråk og juster for ulike aktiviteter. Viktige forhold ved parkbelysningsløsninger er å veilede brukerne, tilpasse seg aktiviteter og få folk til å føle seg trygge.

Belysningsaktivitet. Belysning har en enorm innvirkning på stemningen, og riktig belysning kan forbedre utseendet av et område.
Belysningsaktivitet. Belysning har en enorm innvirkning på stemningen, og riktig belysning kan forbedre utseendet av et område.

Skilt lys

Frittstående armaturer som lyser opp skilt er et vanlig alternativ til et internt lyssystem. Den korrekte skiltbelysningen for din bygning avhenger av hvilken effekt du ønsker å oppnå og det produktet som skal belyses.

Belysning av budskap/meldinger. Den foretrukne måten å belyse utendørs skilt på har variert gjennom årene. Forskrifter og normer har til hensikt å redusere lysforurensning.
Belysning av budskap/meldinger. Den foretrukne måten å belyse utendørs skilt på har variert gjennom årene. Forskrifter og normer har til hensikt å redusere lysforurensning.

Belysning fasade

Fasadebelysningen bidrar ikke bare til å lokalisere bygninger og sørge for sikkerhet, den spiller også en nøkkelrolle i det arkitektoniske uttrykket. For å matche de ulike utførelsene i eksteriøre byggevarer tilbyr vi utendørsarmaturer i forskjellige farger, utførelser og type materialer. Alt for å utfylle bygningens utside og bruksområde.

Belysningen kompletterer eksteriøret. I arkitekturen er fasaden til en bygning ofte viktigst sett fra et designsynspunkt, ettersom den setter tonen for resten av bygningen.
Belysningen kompletterer eksteriøret. I arkitekturen er fasaden til en bygning ofte viktigst sett fra et designsynspunkt, ettersom den setter tonen for resten av bygningen.