Sist oppdatert: 2. sep 2017

Er det elektriske anlegget ditt klargjort for elbil lading?

Vi har lang erfaring med elbil lading og kan komme med løsningen til deg. Vi kan også logge inntak i borettslag for å beregne kapasitet på anlegget. Vi selger kjente merker ladere med høy kvalitet. Ta kontakt for uforpliktende befaring.

Elektriske biler (el-bil) blitt et aktuelt alternativ til bensindrevne biler for svært mange. Økt rekkevidde, tilgang til lading og en synkende kostnadstrend for stadig kraftigere batteripakker har bidratt til dette. Fag-elektrikeren kan hjelpe med alle dine el-bil spørsmål for lading hjemme, lading i borettslag eller lading på arbeidsplassen.

Ladeutstyr for elbil

Ladeutstyr for elbiler kategoriseres som hurtig, semi-hurtiglading og normallading. I boliger vil normallading være det mest nærliggende alternativet, med tanke på kostnader og det eksisterende anlegget.

Vi har i dag tre alternativer eller modes for normal lading av elektriske biler. Vi ønsker å beskrive forskjellene samt fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

MODE 1

Med denne ladetypen går det en vanlig kabel uten noen form for styringsboks fra bilen til ladeuttaket, som er en vanlig stikkontakt (Schuko). Ladestrømmen er begrenset av bilens elektronikk. Strømmen er vanligvis satt til ett sted mellom 8 og 13 A. Det er gjennom tilsyn med elektriske anlegg, og tester, dokumentert at langvarig høy belastning på Schuko kontakter kan føre til varmgang og brann. Maksimal kontinuerlig belastning for en Schuko kontakt bør ikke overstige 8A. Derfor anbefaler vi kun å montere denne ladeløsningen hvis man har en eldre bil som ikke har mulighet for å benytte andre ladekontakter.

INSTALLASJON

Ved mode 1 installasjon bør det monteres en enkel stikkontakt som kun benyttes til formålet. Det må legges en egen kurs for kontakten beskyttet med 30mA jordfeilbryter. Det vil være fornuftig å montere en kurv under kontakten slik at den også kan benyttes for mode 2, ladere.

MODE 2

GENERELT

Mode 2 ladeutstyr har en spesialtilpasset kabel med styringsboks som følger med bilen. Kontakten er vanlig (Schuko). Denne boksen inneholder et rele som overvåker jordforbindelsen til bilen. Ladingen vil stoppe dersom denne brytes. I tillegg sender boksen et pilotsignal til bilens ladesystem som begrenser ladestrømmen til innstilt verdi. Dette for å hindre at bilens ladesystem trekker mer enn 8 - 12 A (innstilt av fabrikk). Uoriginale ladebokser kan være innstilt på høyere verdi. Styringsboksen for en mode 2 lader veier fra 1–3kg og henger cirka 30 cm fra støpselet. Dette medfører at støpselet blir dratt ut av kontakten, som igjen fører til at kontakten ødelegges med påfølgende varmgang, hvis den ikke er avlastet.

Denne problematikken kan unngås ved å montere en kurv eller krok hvor ladeboksen kan ligge under lading. Ladeboksen er bygget kraftig, slik at den skal kunne tåle å bli kjørt over.

INSTALLASJON

I en mode 2 ladeinstallasjon er det viktig å ha en egen kurs med 30mA jordfeilbryter. Egen kurv/krok hvor ladeboksen kan ligge under lading må monteres under uttaket. Under prosjektering og installasjon må plassering og utforming av kurven vurderes. Dette er spesielt viktig når kurven er plassert utendørs, hvis den holder på vann eller snø kan ladeutstyret ta skade eller føre til brann.

Ytre påvirkning

Installasjoner for lading av elbiler kan være spesielt utsatt for ytre påvirkninger. Installatøren må vurdere plasseringen av utstyret, slik at det tåler den mekanisk påkjenning det kan bli utsatt for. Ett eksempel på dette er påkjørsel. Men også mer uvanlige problemstillinger dukker opp, som at overflaten på underlaget kan gi mekanisk slitasje på kabelen. Det kan derfor være aktuelt å vurdere underlaget kablene skal ligge på.

Ytre påvirkning med tanke på klimatiske forhold vil også være en viktig faktor. Det må tas hensyn til snø, saltsprut fra vei/sjø, støv og vanninntrenging. Utstyr som produseres i sør Europa er ikke alltid designet med tanke på den store snømengden vi har i Norge.

Utstyr som ikke er konstruert for forholdet på stedet, må tilleggsbeskyttes.

MODE 3

Mode 3 lading foregår ved tilkobling med spesialtilpasset kontakt for lading av elektriske biler. Denne kontakten har tre faseledere, jord og en pilotkontakt. Pilotkontakten fører en tone som styrer ladestrømmen, fra bilen til ladeboksen. Kontakten er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid, og vil tåle den belastningen ladingen fører til.

Mode 3 lading består av en egen ladeboks som er montert fast på veggen. Kabelen fra boksen til bilen kan være avtakbar eller fastmontert. Benytt fast ladekabel hjemme og på jobb - løs ladekabel på offentlig ladestasjon. Grunnen er fare for tyveri av løs kabel. Mode 3 ladeutstyr har et ladestøpsel som er designet for å tåle den høye belastningen en elbil representerer. Mode 3 lading kan gjøres med èn og trefase. Mode 3 støpsler kan også håndtere DC. NEK har opprettet et eget forum for elektriske biler, hvor deltagere sitter på tvers av normkomiteer, gruppen har også deltagere fra organisasjoner og myndigheter, under er en uttalelse fra gruppen:

29. august 2012 trakk EV forum følgende konklusjon:

INSTALLASJON

I en mode 3 ladeinstallasjon er det viktig å ha en egen kurs med 30mA jordfeilbryter. Ladeenheten monteres fast på veggen, og det må tas hensyn til ytre påvirkning ved plassering. Hvis kabelen er en del av boksen burde oppheng for kabelen monteres, slik at den ikke blir kjørt over. Boksen må også plasseres slik at den matcher bilens ladekontakt, tenk også på at andre biler har kontakten på et annet sted. Å rygge inn for å få kontakten på riktig side er en dårlig løsning. Ha lang nok kabel til å kunne lade alle typer biler men forbered mulig oppheng av kabel over bilen. Ladekontakt kan være i front, venstre bak, høyre bak og venstre foran, høyre foran.

Det er finnes to typer av mode 3 kontakter, type 1 og 2, avklar med kunden hvilken kontakttype han har i bilen slik at han har rett kontakt ved tilkobling. Hvis utstyret ikke har fast kabel er det alltid type 2 kontakt på utstyret.