Brannforebyggende el-kontroll privat bolig

Nesten halvparten av alle branner i norske boliger er knyttet til elektrisitet. Årsaken kan være feil bruk av eller feil ved apparater, men like mange branner starter på grunn av feil i det elektriske anlegget.

En grundig sjekk av el-anlegget kan derfor være en billig forsikring mot alvorlige hendelser og i verste fall tap av liv.

Det er du som huseier som er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Gamle skrusikringer BØR byttes ut da de står for mange branntilløp i boliger.