Nybygg

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene den kan gjøre på liv og eiendom! Det er eier og brukers ansvar at de elektriske installasjonene er forskriftsmessig utført.

Hva innebærer en el-Kontroll?

El-kontroll er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken er en garanti for at alt er i orden med ditt elanlegg. Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedringer.

Fyll ut skjema til høyre så tar vi kontakt! Eller Ring oss på 55 70 63 36.