Sikringsskap

Et sikringsskap er sentralen for alt det elektriske anlegget i boligen din. Pass på at du har et sikringsskap som ikke er for gammelt. Sikringsskap kan være en kilde til boligbrann, og mange branner i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget.

Utskiftning av gamle sikringer er en fornuftig investering i boliger hvor strømmen går ofte. Overbelastning av sikringsskap er en brannfare i eldre boliger.

Kombiautomatsikringer i sikringsskap

Et sikringsskap med kombiautomatsikringer er en god investering rent økonomisk, siden sikringene «aldri» trenger å skiftes. Et nytt sikringsskap inneholder også jordfeilsbryter på hver kurs for å unngå at en jordfeil kutter strømmen på kurser som ikke er berørt av jordfeilen.

Bytt sikringsskap ved store elektriske endringer

Bytte av sikringsskap kan være aktuelt etter at man har lagt nye varmekabler på badet. Det kan også være aktuelt ved andre større utskiftninger av elektrisk utstyr.