Lading av elbil
hjemme

Vi er klar for små og store oppdrag innen lading av elbil hjemme

Lading av elbil
i borettslag

Vi er klar for små og store oppdrag innen lading av elbil i borettslag

Lading elbil
på arbeidsplassen

Vi er klar for små og store oppdrag innen lading av elbil på arbeidsplassen

Lading av elbil

Elektriske biler (el-bil) blitt et aktuelt alternativ til bensindrevne biler for svært mange. Økt rekkevidde, tilgang til lading og en synkende kostnadstrend for stadig kraftigere batteripakker har bidratt til dette. Fag-elektrikeren kan hjelpe med alle dine el-bil spørsmål for lading hjemme, lading i borettslag eller lading på arbeidsplassen.