Lading av elbil borettslag/ sameie

IKKE HELDIG: Ladekabler med husholdningskontakt har en sikkerhetsboks på ledningen, som kan belaste kontakten med tre kilo. Det er den ikke beregnet til å tåle. Heng opp en kurv eller krok for vektavlastning ved kontakten, hvis du må lade fra vanlig stikkontakt. Generelt anbefales det ikke å lade elbiler fra vanlig husholdningsstikk.
På grunn av begrenset rekkevidde er det i byer og tettsteder at dagens elbiler fungerer best. Det er også her elbiler har størst miljøeffekt. Samtidig er det flest boligselskap i byer og tettsteder. Ladeplasser for elbil må bli en naturlig del av tilbudet boligselskapet gir beboerne.

Spesialutviklet

En veggboks (såkalt Mode 3-lader), er en liten installasjon som er spesielt utviklet for lading av elbiler. Den benytter enten en fast ladeledning som plugges i bilen (typisk hjemme) eller har en standardisert ladekontakt som tåler høy belastning over tid uten fare for varmgang. Elektronikken i laderen overvåker sikkerheten.

Elbil veileder for borettslag

Norsk Elbilforening har i samarbeid med OBOS, Oslo Kommune og Transnova utarbeidet veileder for boligselskap som vil etablere ladestasjon for beboere med elbil.

Last ned veileder


Veggladeren har også den fordelen at den kan gi mye raskere lading, dersom nettselskapet kan levere nok strøm. Det er også mulig å fordele tilgjengelig strøm mellom bilene. EU har bestemt at Mode 3 – Type 2 kontakten skal være standard ladekontakt i hele EU. Alle nyere elbiler kan benytte Mode 3 vegglader. Nissan Leaf og andre med japansk ladestandard kan koble seg på med egen kabel.

Her er de nye lade-rådene

Kilder: DSB, NEK, NELFO og Norsk Elbilforening

Lading av elbil

Elektriske biler (el-bil) blitt et aktuelt alternativ til bensindrevne biler for svært mange. Økt rekkevidde, tilgang til lading og en synkende kostnadstrend for stadig kraftigere batteripakker har bidratt til dette. Fag-elektrikeren kan hjelpe med alle dine el-bil spørsmål for lading hjemme, lading i borettslag eller lading på arbeidsplassen.