Sist oppdatert: 2. sep 2017

Lading av elbil hjemme (privat)

Lading elbil hjemme

Mange lader bilen på vanlig stikkontakt hjemme. Det de fleste ikke er klar over at dette kan medføre stor brannfare, i tillegg til brannfaren er det også risiko for personskade ved jordfeil på elbilen. En vanlig konvensiell jordfeilbryter, oppdager nemlig ikke likestrøm jordfeil som kan oppstå når du lader elbil. Hvis en elbil skal lades på en vanlig stikk, kreves det en egen dedikert kurs på maks 10 amp. som i tillegg er sikret med en jordfeilbryter type B.

Det er viktig å henge opp ladekladden slik at vekten ikke blir hengende direkte på stikkontakten. Dette kan føre til slitasje, varmgang, «smelting» og i verste fall brann.

Et helt flatt batteri vil typisk ta rundt åtte timer å fullade. Lading kan skje i en vanlig stikkontakt men den skal gå på en egen dedikert kurs fra sikringsskapet med forannkoblet jordfeilbryter type B. Den beste løsningen er å investere i en hjemmeladeboks. Med en slik enhet lades et tomt batteri på de vanligste elbilene (Leaf, e-up) på rundt fem timer.

Norsk Elbilforening sier at: Skal du bruke vanlig stikkontakt til daglig lading bør du få en elektriker til å sjekke eksisterende elektrisk anlegg og bytte ut stikkontakten med en ny av god kvalitet. Nye retningslinjer for elektrikere tilsier at nyinstallasjoner av vanlig stikkontakt dedikert for lading av bil maks kan ha 10A sikring. Med ideell maks belastning over tid begrenset til 8A.

Skal du bruke vanlig stikkontakt til daglig lading bør du få en elektriker til å sjekke eksisterende elektrisk anlegg.

Fordelene med elbil lading mode 3 (veggboks)

En av de største fordelene med veggladeren Mode 3 er at den kan gi mye raskere lading, dersom nettselskapet ditt kan levere nok strøm. Det er også mulig å fordele tilgjengelig strøm mellom bilene. EU har bestemt at Mode 3 – Type 2 kontakten skal være standard ladekontakt i hele EU. Alle nyere elbiler kan benytte Mode 3 vegglader. Nissan Leaf og andre med japansk ladestandard kan koble seg på med egen kabel.

De fleste leverandører og organisasjoner anbefaler elbileiere å installere en hjemmeladestasjon. Da har man en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen (kalt mode 3). Ladeboksen kommer med fastmontert kabel som passer din elbil, eller uttak (Type 2) hvor ladekabel kan byttes ut hvis ulike elbiler skal bruke samme ladestasjon.

Generell informasjonsvideo om elbiler utgitt av NAF (Norges Automobil Forbund). Merk! At denne reportasjen lar en tung Mode 2 lader henge fritt i en vanlig kontakt som ikke er anbefalt. Innslaget forteller heller ikke noe om teknisk sikkerhet rundt lading av elbil hjemme som mange elbileiere glemmer å fokusere på.

Sjefingeniør for elektriske anlegg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jostein Ween Grav
NØDVENDIG EKSTRAUTSTYR: – Veggboks er nødvendig ekstrautstyr å montere hjemme, punktum, sier sjefingeniør for elektriske anlegg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jostein Ween Grav. Han har ansvaret for forskriften som regulerer elektriske installasjoner. Foto: Hanne Hattrem

Kort om mode typer

Lading av elbil

Elektriske biler (el-bil) blitt et aktuelt alternativ til bensindrevne biler for svært mange. Økt rekkevidde, tilgang til lading og en synkende kostnadstrend for stadig kraftigere batteripakker har bidratt til dette. Fag-elektrikeren kan hjelpe med alle dine el-bil spørsmål for lading hjemme, lading i borettslag eller lading på arbeidsplassen.