Vi kan alt om belysning i helsesektor

Helseinstitusjoner er svært krevende miljøer for belysningsplanlegging. Det brede spekteret av oppgaver som utføres og den store forskjellen i fysiske ferdigheter til de som bruker lokalene krever en rekke ulike belysningsløsninger.

Spør oss om gratis befaring!

Kontakt oss nå!

Eller ring (+47) 55 70 63 36

Inngangspartier og resepsjoner

Lyset har stor innvirkning på trivsel og humør. Belysningsplanen for hovedinngangen og resepsjonen spiller en viktig rolle. Et komfortabelt og vennlig miljø bygger tillit og letter orienteringen.

En veggmontert, personlig armatur oppfyller alle disse kravene. Den sikrer et behagelig og blendingsfritt belyst område som også kan suppleres med et nattlys. Moderne design reduserer støveksponering til et minimum, og glatte overflater er lette å rengjøre.
I et godt opplyst inngangsparti vil pasienter, familier og besøkende føle seg godt tatt imot. Belysningen her skal være både behagelig og funksjonell. Lokal belysning sørger for sikkerhet og god orientering, mens spesialisert belysning fremhever utvalgte bygningselementer.

Belysningen i inngangspartier bør være på 100 lux for å gi besøkende tid til å venne seg til belysningen når de går ut og inn av bygningen. Resepsjonsdiskene bør ha et høyere lysnivå, minimum 300 lux.

Vegg- og takmonterte armaturer eller nedhengte takarmaturer med forskjellig utforming og størrelser kan gi en diffusert lysfordeling, eller en dekorativ, indirekte belysning. Firkantete downlights med en rund eller firkantet reflektor vil gi en spesiell karakter til inngangspartiet.

Heisområder/lobbyer

Belysningsløsningen bør tydelig markere heisområdet. Siden det er tilgang hit fra resepsjonen og inngangspartiet, bør stemningen her være inviterende. Belysningsnivået bør ikke undervurderes, fordi det er viktig at man enkelt kan se og identifisere ansiktene på møtende mennesker.

Belysningsstyrken utenfor heisen skal være minimum 100 lux. Inne i selve heisen er lux-kravet det samme, men jevnheten må være bedre. I og med at heisområdet i et sykehus ofte er i bruk 24/7, vil bevegelsessensorer ikke gi de store energibesparelsene. Allikevel kan produktene settes opp med integrert dagslys- og/eller bevegelsessensorer, samt med LED nødlys.

Diffusert lys gjennom en opal skjerm gir en diskret og jevn belysning. En annen fordel ved denne generelle belysningen er den lave blendingsrisikoen - spesielt i øynene til pasienter som transporteres liggende på sykesenger. Med en belysning som fremhever detaljer får heisområdet en komfortabel og beroligende stemning. Elementer festet på veggene kan fremheves via en asymmetrisk armatur.

Korridorer

Korridorene i helseinstitusjoner tjener to formål: De fungerer som transportveier fra ett sted til et annet og de letter orienteringen. En godt designet belysningsløsning skaper en tydelig merket rute for pasienter, ansatte og besøkende, dag eller natt.

Siden mange pasienter blir fraktet liggende på senger, må man ha god blendingskontroll. I tillegg må hele korridoren være en såkalt tilpasningssone, for eksempel hjelpe folk til å bevege seg fra inngangsbelysningen til et pasientrom fylt med naturlig lys.

I designet av belysningsløsninger for korridorer brukes og kombineres mange konsepter. Lys optimaliserer romforståelsen og gir en gjennomgående følelse av trygghet og sikkerhet. I løpet av dagen bør belysningsnivået være gjennomsnittlig 200 lux i sengepostområder, der korridorer brukes til navigasjon, arbeidsstasjoner og sittegrupper. Normalt krever transportkorridorer 100 lux. Om natten kan lysnivået reduseres til 50 lux.

For å sikre en sikker navigasjon trengs et klart lys uten blending og harde skygger. Harde og lange skygger kan mistolkes som trinn eller hindringer av personer med synshemming. En god måte å ta hensyn til spesielle behov på er å være i overenstemmelse med EN 12464–1 og å bruke riktige luminanskontraster, det vil si forskjellige farger for å markere retning eller trinn, og ledelinjer.

Utenpåliggende veggarmaturer er godt egnet fordi de også lyser opp deler av veggen. Diffusert lys fra takarmaturer reflekteres fra vegger og tak og gir inntrykk av at korridoren har mer høyde, samt at det gir en behagelig belysning. Parallelt monterte hjørnearmaturer eller innfelte armaturer vil sikre en god orientering.

Operasjonssaler

Operasjonssaler krever spesialisert belysning. Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinske personellets visuelle ytelse. I dette svært sensitive området spiller tillit til teknologien en avgjørende rolle.

Under operasjoner stilles det høye og komplekse krav til det medisinske personellets synsevne. De ideelle kravene imøtegås gjennom å bruke rentromsarmaturer med IP klasse 65. Disse armaturene har en høy virkningsgrad, og siden dataskjermer ofte er i bruk, vil de bidra til å forhindre reflekser fra skjermene.

Støv, pollen, bakterier og virus i luften må ikke legge seg i eller på armaturene eller distribueres rundt via dem. I operasjonsområdet alene brukes det spesielle armaturer med belysningsnivåer på opptil 100.000 lux. Med en operasjonsstuebelysning på 1.000 lux unngår man tilpasningsproblemer.

Laboratorier og apotek

Laboratorier trenger en nøye utformet belysningsplan fordi de har arbeidsområder for krevende prøvetaking og analyse. I tillegg har de vanlige kontorarbeidsoppgaver som rapportskriving og kommunikasjon. Innfelte rentromsarmaturer er et godt verktøy for alle labaktiviteter.

De visuelt krevende oppgavene ved laboratoriebenken krever noen av de høyeste anbefalte lysnivåer i helsebygninger. Allmennbelysningen bør ha en belysningsstyrke på 500 lux. Men, disse lysnivåene skal komme fra blendings- og skyggefrie lysanlegg.

For inspeksjoner med høye krav til presisjon er LED lupelamper det beste redskapet, med sine lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Pasientrom og sengeposter

Det moderne pasientrommet har en kombinasjon av komfort og funksjonalitet. På den ene siden skal pasientene føle seg komfortable i rommet, og på den annen side er det viktig at sykehuspersonalet har et effektivt belysningssystem, gir dem uhindret sikt til pasienten og det tekniske utstyret.

En veggmontert, personlig armatur oppfyller alle disse kravene. Den sikrer et behagelig og blendingsfritt belyst område som også kan suppleres med et nattlys. Moderne design reduserer støveksponering til et minimum, og glatte overflater er lette å rengjøre.

Lesing, samt enkle pasientundersøkelser, krever 300 lux. Nivået på allmennbelysningen bør være minimum 100 lux, og man må unngå direkte blending av pasienten.

Til lesing er en armbasert armatur festet til veggen den mest fleksible løsningen, fordi pasienten får lyset der det er behov for det. Disse leselampene er utstyrt med store gripevennlige, ergonomiske håndtak, slik at de enkelt kan justeres. De er også svært enkle å rengjøre. Armaturene kan også leveres med dimming. Dette betyr at det er mulig for personalet eller pasienten selv å justere lysnivået, slik at det blir akkurat passe for deres behov.

Trenger du mer informasjon?

Send oss en melding eller ring (+47) 55 70 63 36 for en uforpliktende samtale.