HMS og kvalitetsstyring

Vår målsetting er å utøve kvalitet i alt vi utfører og leverer. Dette innkluderer og våre interne rutiner. Høy kundetilfredshet er vår ledestjerne og forutsetning for en sunn drift og positiv utvikling for Fag-Elektrikeren AS. Derfor har vi lagt vårt kvalitetsstyringssystem opp mot kravene i ISO 9001:2008 og knyttet til oss ressurser fra Bedriftssupport Bergen som besitter stor kompetanse innen kvalitetsstyring og kjennskap til ISO-standardene for kvalitet, miljø og helse og sikkerhet. Kombinert med vår høye kompetanse innen elektro skal dette skape en ekstra trygghet for at vi tilfredstiller de krav og forventninger som våre kunder har til oss.

Klikk her for å se vår kvalitetshåndbok


Vi tar HMS på alvor

Elektro er et risikofylt yrke som krever høy fokus på planleggingende og risikoforebyggende tiltak. Vår overordnede målsetting er derfor at:

alle våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas.

Dette innbefatter:

Vi kjører selvfølgelig årlig pålagt kurs i FSE og føretehjelp, og benytter i tillegg det web-baserte HMS-systemet DIGITALHMS. Alle medarbeidere har tilgang til systemet via eget brukernavn og passord. Via appen Mellora meldes avvik via telefonen umiddelbart inn til administrasjonen for registrering og behandling i vårt hms-system.


Referanser

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Kontakt oss