Belysning for skole og undervisning

Vårt moderne, kunnskapsbaserte samfunn setter stadig sterkere krav til installasjon av korrekte, kunstige belysningssystemer for å gjøre det mulig å utvikle optimale læringsmiljøer. Fag-elektrikeren har lang erfaring innen belysning for skoler og andre undervisning områder. Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende samtale og eller befaring. Under følger eksempler og korte forklaringer på de mest vanlige områdene.

Spør oss om gratis befaring!

Kontakt oss nå!

Eller ring (+47) 55 70 63 36

Inngangsparti

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon. I moderne skolebygninger er inngangshallen det området der det foregår møter, utstillinger, elevskuespill og eksterne arrangementer.

I moderne skolearkitektur er den store trappen i inngangshallen blitt møteplassen for studenter og personalet. Hele klasser samler seg her for å motta informasjon fra læreren. Trappene er også fine steder for uformelle møter, og de gir foajeen karakter.

Multifunksjonelle inngangshaller skaper et rom for kommunikasjon, utstillinger og informasjon. Derfor må belysningen være fleksibel for å fungere godt for de ulike aktivitetene. Valget av belysningsløsning såvel som armaturer gir hallen en bestemt atmosfære som ønsker brukerne velkommen og samtidig skaper entusiasme. Lys gir rommet struktur og inspirerer brukerne.

På grunn av kveldsarrangementer er lyset som oftest slått på det meste av døgnet. Dagslyssensorer kan derfor redusere energiforbruket. Det kan også være at lyset må kunne dimmes ned under teaterforestillinger eller filmer. Til utstillinger trengs en jevn, vertikal belysning for å tiltrekke seg oppmerksomhet og for å gi god bakgrunnsbelysning. Smaltstrålende downlights eller bredstrålende flomlys fremhever utstilte elevarbeider eller skuespill. Det er nødvendig med høy fargegjengivelse.

Inngangspartier og foajeer er ofte flaskehalser der elevene løper inn og ut av trange åpninger. Aktivitetsnivået er høyt, og det trengs derfor et høyere lysnivå. Foajeer er også overgangsområder fra utendørs til innendørs belysning. Derfor gir et høyere lysnivå øynene anledning til å justere seg fra dagslys til et lavere lysnivå. Særlig i noen områder i inngangspartiet kan det være nødvendig med høyere lysnivåer, som i sittegrupper.

Foajeer er også overgangsområder fra utendørs til innendørs belysning. Derfor gir et høyere lysnivå øynene anledning til å justere seg fra dagslys til et lavere lysnivå. Særlig i noen områder i inngangspartiet kan det være nødvendig med høyere lysnivåer, som i sittegrupper.

Trapper

Trapperom er viktige sirkulasjonsområder som krever spesiell oppmerksomhet. Aktivitetsnivået er ofte høyt, og enhver bevegelse må være trygg og uhindret. Trappene må være spesielt godt opplyst for å øke sikkerheten for brukerne.

Trapper kan fungere som flaskehalser når elevene løper opp og ned. Derfor kreves det et høyere lysnivå. Harde og lange skygger må unngås.

God belysning på hvert trinn er viktig for å sikre trygg navigering. Dette bør kombineres med gode luminanskontraster, det vil si forskjellig farge eller lyshet mellom trappenesen og resten av trinnet. Fargeforskjell mellom trinnene og veggene hjelper også.

Standard belysningssituasjoner er downlights over reposene og innfelt vegg- eller gulvbelysning som lyser opp trinnene. Når det brukes veggbelysning i trapperom må en sikre at de som går opp eller ned ikke blir blendet.

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra konsentrasjon mens de leser og har prøver eller lytting til lærerens presentasjon til avslapping. Siden flere skoler benytter seg av fleksibel organisering av pultene må belysningsløsningen prosjekteres i samsvar med dette.

For de yngste elevene er det ønskelig med en blanding av direkte og indirekte belysning, mens for eldre elever vil en høyere grad av indirekte belysning bidra til å redusere uønskede skygger i arbeidsområdet.

Klasserommet er en arena for mange aktiviteter, som lesing og skriving, presentasjoner ved elever eller læreren, skuespill, lek, prøver etc. I moderne skoler endres klasserommet i samsvar med aktiviteter og behov. En fleksibel belysningsløsning støtter alle aktiviteter med et jevnt lysnivå i hele rommet. Likevel kan det være bestemte soner som krever spesialisert belysning. For eksempel bør området foran tavlen ha god belysning med egen bryter for presentasjonsbelysning.

Naturlig dagslys foretrekkes der det er tilgjengelig, og i de senere årene har studier på såkalte tuneable white armaturer gitt positive læringsresultater. Armaturer som endrer lysets fargetemperatur har dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg, prestere bedre på test, og på redusert hyperaktivitet. Kunstig lys bør kunne dimmes, og forstyrrende blending bør unngås.

Presentasjons- og tavlebelysning

Hvorfor synes vi det er enklere å lære når en formidler er tilstede? Er kroppsspråk og uttrykk viktig for å få overført budskapet? Hvis så, hvorfor står da læreren mellom tavlebelysningen og allmennbelysningen i klasserommet? Ved å la formidleren komme inn i lyset sikrer du at budskapet får større oppmerksomhet.

Sterk og jevn belysning er viktig for tavler og presentasjonsflater. Teknikken som brukes i personbelysning er noe du vil kjenne igjen fra TV-studioer og andre situasjoner der formidlerens uttrykk er viktig.

Et retningsstyrt lys rammer inn formidleren samtidig som et mykt og direkte lys i en vinkel på 45 grader gjør ansiktsuttrykk og kroppsspråk tydeligere. Glamox C50 er spesielt konstruert for denne typen belysning. Presentasjons- og tavlebelysningen må kunne slås på separat og dimmes for å unngå generende reflekser.

Presentasjons- og tavlebelysningen må kunne slås på separat og dimmes for å unngå generende reflekser. I Europa-normen er kravet til presentasjonsbelysning dekket av kravet til sylindrisk belysningsstyrke på 150 lux, men høyere verdier bør vurderes. For tavlebelysning trengs 500 lux med en jevnhet på 0,7 – det vil si forholdet mellom laveste og gjennomsnittlige lysnivå.

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. Å arbeide med kjøkkenutstyr er utmerket trening for unge hender og øyne, og belysningsløsningen bør støtte denne krevende læringssituasjonen.

For å sikre at maten ser appetittvekkende ut og at fargene ikke blir forvrengt, bør lyskildene ha en høy fargegjengivelsesindeks. Belysningsnormen krever høy belysningsstyrke i skolekjøkkenet.

Den hektiske aktiviteten rundt det å forberede ingredienser og måltider krever et tilpasset belysningskonsept. Godt lys bidrar til å ivareta sikkerhet, renslighet og hygiene. Indirekte/direkte belysning gir både en hyggelig atmosfære til rommet og modellerende skygger når man arbeider med kjøkkenredskaper.

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er nødvendige for å gi rom for ulike situasjoner som forelesning, notatskriving og presentasjoner. Lysstyringssystemer spiller en viktig rolle sammen med en nøye prosjektert belysningsplan.

Under en forelesning må studentene ha nok lys til å kunne gjøre notater. Samtidig må lyset kunne dimmes ned under visning av videoer eller skjermbaserte presentasjoner. Det er nødvendig å unngå blending under forelesningene.

Viktigheten av god auditoriebelysning blir innlysende allerede før arrangementet begynner. Studentene og publikum må føres sikkert til setene sine mens trapper, midtganger og utganger trenger riktig belysning. Innfelte gulv- og veggarmaturer eller LED ledelinjer er gode for å vise retning og må alltid være slått på. Veggarmaturer gir en økt opplevelse av sikkerhet, men må ikke forstyrre presentasjonen.

Presentasjonslyset er enda viktigere her enn i klasserommet fordi avstanden mellom foreleseren og publikum er større. Derfor kan ansiktsuttrykkene være vanskeligere å få øye på. Sterk og jevn vertikal belysning i presentasjonsområdet bedrer den visuelle kommunikasjonen.

Belysningen må kunne styres både fra foreleserens posisjon og fra døren. Forhåndsinnstilte scenarier på et brukervennlig kontrollpanel er nyttig for uerfarne forelesere.

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til godt arbeidslys og hyllebelysning må atmosfæren også være inviterende. Naturlig lys og dagslys skaper et hyggelig studiemiljø.

Biblioteket er et møtested med sosiale soner, som krever en mer koselig belysning. Å blande kunstig lys med dagslys og koordinere dette med solskjerming er en utfordrende oppgave som krever nøyaktig lysstyring. Effekten kan skape en vennlig og komfortabel atmosfære for lesing og arbeid.

Navigering i biblioteket er viktig. For å finne den riktige hyllen og boken kreves det et høyt vertikalt lysnivå. I tillegg må jevnheten være så høy at de nederste bøkene er like synlige som de øverste. Anbefalte hyllebelysningssystemer er asymmetriske armaturer montert øverst på hver hylle eller lineære nedhengte eller veggmonterte armaturer, også de med asymmetrisk lys.

Leseområdene trenger også godt arbeidslys. Belysningsnivået og jevnheten bør være høy. Armaturer med indirekte/direkte lysfordeling skaper et jevnt lys som forbedrer arbeidsmiljøet. For å gi rom for større fleksibilitet og personlige behov anbefales en skrivebordslampe for hver arbeidsstasjon, fortrinnsvis integrert i bordplaten for å spare plass. Siden mange arbeidsstasjoner også omfatter bruk av PC vil et asymmetrisk arbeidslys bidra til å unngå blending fra PC-skjermen og til å ikke forstyrre andre studenter i nærheten.

Idrettshaller

Kravene til lysnivå varierer i samsvar med aktivitetene i hallen. Jo mindre og hurtigere ballen er, desto mer lys trengs det. For eksempel krever squash eller bordtennis mer lys enn andre ballsporter. For konkurranser kan det anbefalte lysnivået være enda høyere. Lysinstallasjonen bør alltid planlegges for den mest krevende aktiviteten. Lyset må være ganske homogent, og rekkemonterte lineære armaturer gir et jevnt lys.

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En jevn belysning så vel som intelligente lysstyringssystemer som tilpasser lysnivåene til idretten er nøkkelen til effektiv bruk.

Mange idrettshaller brukes også til avvikling av eksamener, som krever høye lysnivåer, og til kveldsarrangementer, som krever lavere nivåer. Det kan til og med hende at hallen deles med delevegger, slik at det foregår ulike idretter i de forskjellige sonene. Et godt lysstyringssystem hjelper til med å gi ulike innstillinger av lysnivået. Siden lysmengden ofte er høy bør energiforbruket reduseres til et minimum når hallen ikke er i bruk. Tilstedeværelsesdetektorer er en god måte å oppnå dette på.

Under ballspill ser spillerne ofte opp, for eksempel for å finne ballen. Et blendingsfritt lys er derfor viktig. Høykvalitets raster forbedrer de visuelle forholdene under idrettsutøvelsen og reduserer blendingen.

Armaturer i idrettshaller må være slagsikre slik at de ikke blir ødelagt når en ball treffer dem. Flate armaturer er et godt valg for å unngå skade på armaturene.

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Energibesparelsespotensialet er høyt på grunn av den spesifikke og tidsbegrensede bruken.

Tilstedeværelsesdetektorer som automatisk slår lyset på og av etter behov er en god måte å spare energi på, i og med at garderober vanligvis brukes mest før og etter idrettsarrangementer.

Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal belysning for å sikre at de er lette å finne og at innholdet skal være enkelt å oppfatte. Høy fargegjengivelse gjør fargen på klærne synlig. På toaletter og i dusjer må det brukes armaturer med korrekt IP-klasse.

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør være inviterende og behagelig, men samtidig gi lys til alle de forskjellige aktivitetene som finner sted.

Fordi kantiner er viktige plasser for kommunikasjon, er det nødvendig at ansikter, mimikk og kroppsspråk oppfattes tydelig. Belysningsløsninger med både direkte og indirekte lys skaper et godt modellerende lys som er hensiktsmessig for kommunikasjon.

Lunsjen er et velkomment avbrekk i en hektisk skoledag, og hyggelige omgivelser er en viktig del av opplevelsen av måltidet. Kantiner bør ha en avslappet og komfortabel atmosfære som lar folk slappe av og lade batteriene. Siden opphold i kantinen vanligvis er korte må belysningsløsningen være effektiv. God belysning gjør det mulig å hente seg inn igjen raskt, og den stimulerer også appetitten. På grunn av det høye aktivitetsnivået i skolens kantine, vil kravene til belysningsstyrke være høyere der enn i tilstøtende områder.

Belysningløsninger for kantiner spenner fra utenpåliggende eller innfelte takarmaturer, ofte kombinert med spotbelysning på strømskinner, til dekorative, nedhengte armaturer over bordene. For å sikre at maten ser appetittvekkende ut, bør lyskildene ha en høy fargegjengivelsesindeks.

Korridorer og vrimlearealer

Vrimlearealene er kanskje de mest funksjonelle rommene i skolebygningen. Aktivitetene her er mange, og plasseringen i bygningen gir ofte liten tilgang til dagslys. På grunn av varierende tilstedeværelse av mennesker i området kan sensorer hjelpe til med å redusere energiforbruket.

Så snart skoleklokken ringer strømmer elevene ut av klasserommene for å sette i gang aktiviteter inne og ute. Korridorene brukes som et sted å gå, sitte, leke, henge av seg klærne,og til visning av elevarbeid. Høyere lysverdier bør vurderes og tilpasses aktivitetstype og -nivå.

Å belyse ansiktene er særlig viktig i vrimlearealer. Elever og lærere bør kunne være i stand til å se hverandres ansikter også utenfor klasserommet. Dette kan løses ved å belyse taket og de vertikale flatene, og ved å bruke lyset til å skape en god modellerende effekt.

Lange skolekorridorer er ypperlige steder hvor de minste elevene kan utvikle synet. De yngste barna har vanskelig for å bedømme avstander og tredimensjonale gjenstander. En blanding av direkte og indirekte lys i korridoren kan hjelpe dem til å oppfatte gjenstandene bedre. Korridorer skaper naturlige navigasjonslinjer, men sikker navigering kan også oppnås ved ledelinjer, luminanskontraster, armaturenes plassering og belysning.

For å sikre trygg navigering trengs det tilstrekkelig lys som ikke blender eller skaper harde skygger. Harde og lange skygger kan av svaksynte feiltolkes som trinn eller hindringer. En god måte å dekke spesielle behov på er å bruke gode luminanskontraster, det vil si ulike fargereller lyshetsforskjeller for å merke retningen eller trapper og ledelinjer. Nødlys skaper også trygghet og sikkerhet i korridorer. Du finner en oversikt i vår Nødlysbrosjyre.

Siden mange korridorer er tomme mens undervisningen foregår, er tilstedeværelsessensorer en kosteffektiv måte å redusere energiforbruket på. Der daglyset er tilgjengelig, kan lysnivået senkes ved hjelp av sensorer.

Barnehager og lekerom

Lys er nødvendig for å kunne skjelne omgivelsene på en god måte og å hjelpe barna med å oppfatte avstander. Siden synsevnen hos det yngste elevene ikke er fullt utviklet, er det tilrådelig med en høyere andel direkte lys for å øke dybdesynet. Det er nødvendig med armaturer med lav blending og god fargegjengivelse der barn holder på med kreative aktiviteter, eller når de leker med farger.

Lyset i barnehager bør oppmuntre til nysgjerrighet og læring gjennom lek og trivsel. Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer ved å se, imitere og berøre, og dette setter dermed spesielle krav til belysningsløsningen.

Multifunksjonelle lekerom krever ulikt lys i samsvar med ulike aktiviteter eller soner, slik som avslapping, lesing, spising etc. Lysstyringssystemer er nyttige for å utnytte energibesparelser når det er dagslys, eller for å gjøre det mulig å dimme eller endre fargene i de ulike sonene. Justerbare armaturer som endrer lysets fargetemperatur har en dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg og på tiden det tar å redusere hyperaktivitet i klassen

Trenger du mer informasjon?

Send oss en melding eller ring (+47) 55 70 63 36 for en uforpliktende samtale.