Brannforebyggende el-kontroll privat bolig

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til boligbrann. Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

Spør oss om gratis befaring!

Kontakt oss nå!

Eller ring (+47) 55 70 63 36

En grundig sjekk av el-anlegget kan derfor være en billig forsikring mot alvorlige hendelser og i verste fall tap av liv. Det er du som huseier som er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Gamle skrusikringer BØR byttes ut da de står for mange branntilløp i boliger.

Hvor ofte bør el-sjekk gjennomføres.

Du bør gjennomføre en el-sjekk minst hvert femte år. Slik sikrer du at eventuelle feil eller mangler utvikler seg til en farlig situasjon, og får vite hva du må gjøre for å forbedre sikkerheten i hjemmet.

Hva kontrolleres på en el-sjekk

Under en el-sjekk måles og kontrolleres det alt du har av elektrisk anlegg i hjemmet som blant annet: * Inntakssikringer * Varmgang i sikringsskap og sikringer * jordingsanlegget * apparater og utstyr * defekt utstyr/materiell * bruk av forlengelsesledninger/skjøteledninger

Kontakt oss for gjerne for å utbedre og sikre ditt elektriske anlegg.

Trenger du mer informasjon?

Send oss en melding eller ring (+47) 55 70 63 36 for en uforpliktende samtale. Hvis din henvendelse gjelder gratis befaring - bruk dette skjema.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster det å få utført en el-sjekk?

Hvorfor er det viktig å få utført el-sjekk av en elektriker?

Hva er de vanligste feilene ved el-sjekk?

Får vi en rapport etter el-sjekk er ferdig utført?

Hvorfor bør jeg velge Fag-elektrikeren?