Forklaringer rundt el-bil lading

Batteriet i elbilene lades opp ved hjelp av likestrøm. Vekselstrøm, som du får fra strømnettet, må derfor likerettes før den kan mates inn i batteriet.

Dette gjøres i laderen, som er bygget inn i selve bilen. Hvor effektiv denne er avgjør hvor raskt bilen kan lade med vekselstrøm. For eksempel kan den interne laderen i en tidlig modell av Nissan Leaf kun lade med en effekt på 3,3 kW, mens Renault Zoe kan lade med 43 kW.

Hurtiglading foregår som regel med likestrøm. Da er laderen flyttet ut av bilen. Det er selve ladestasjonen som er laderen. Det gjør det mulig å levere høy effekt, og forenkler konstruksjonen av laderen i bilen, ettersom den ikke trenger å håndtere høy effekt. Ulempen med å plassere laderen i selve ladestasjonen er at det åpenbart krever en større investering å sette opp en slik kontra å tilby en ladestasjon som leverer trefase 400 V 63 A til laderen i bilen.

Det er en del tekniske forskjeller på de forskjellige ladepluggene til elbiler.
Figur viser ladetid for typisk elbil med 24kWh batteri.

Mode 1

Med denne ladetypen går det en vanlig kabel uten noen form for styringsboks fra bilen til ladeuttaket, som er en vanlig stikkontakt (Schuko). Ladestrømmen er begrenset av bilens elektronikk. Strømmen er vanligvis satt til ett sted mellom 8 og 13 A. Det er gjennom tilsyn med elektriske anlegg, og tester, dokumentert at langvarig høy belastning på Schuko kontakter kan føre til varmgang og brann. Maksimal kontinuerlig belastning for en Schuko kontakt bør ikke overstige 8A. Derfor anbefaler vi kun å montere denne ladeløsningen hvis man har en eldre bil som ikke har mulighet for å benytte andre ladekontakter.

Ved mode 1 installasjon bør det monteres en enkel stikkontakt som kun benyttes til formålet. Det må legges en egen kurs for kontakten beskyttet med 30mA jordfeilbryter. Det vil være fornuftig å montere en kurv under kontakten slik at den også kan benyttes for mode 2, ladere.

Figur 1 viser Mode 1 - Foto: Kjersti Magnussen
Figur 1 viser Mode 1 - Foto: Kjersti Magnussen

Tilkobling til jordet stikkontakt. Mode 1-lading er begrenset til en ladestrøm på 16 A, via 250 V enfase eller 480 V trefase. Mode 1-kontakter har ingen kommunikasjon mellom strømkilde og lader.

Mode 2

Mode 2 ladeutstyr har en spesialtilpasset kabel med styringsboks som følger med bilen. Kontakten er vanlig (Schuko). Denne boksen inneholder et rele som overvåker jordforbindelsen til bilen. Ladingen vil stoppe dersom denne brytes. I tillegg sender boksen et pilotsignal til bilens ladesystem som begrenser ladestrømmen til innstilt verdi. Dette for å hindre at bilens ladesystem trekker mer enn 8 - 12 A (innstilt av fabrikk). Uoriginale ladebokser kan være innstilt på høyere verdi. Styringsboksen for en mode 2 lader veier fra 1–3kg og henger cirka 30 cm fra støpselet. Dette medfører at støpselet blir dratt ut av kontakten, som igjen fører til at kontakten ødelegges med påfølgende varmgang, hvis den ikke er avlastet. Denne problematikken kan unngås ved å montere en kurv eller krok hvor ladeboksen kan ligge under lading. Ladeboksen er bygget kraftig, slik at den skal kunne tåle å bli kjørt over.

I en mode 2 ladeinstallasjon er det viktig å ha en egen kurs med 30mA jordfeilbryter. Egen kurv/krok hvor ladeboksen kan ligge under lading må monteres under uttaket. Under prosjektering og installasjon må plassering og utforming av kurven vurderes. Dette er spesielt viktig når kurven er plassert utendørs, hvis den holder på vann eller snø kan ladeutstyret ta skade eller føre til brann.

Figur 2 viser Mode 2 - Foto: Kjersti Magnussen
Figur 2 viser Mode 2 - Foto: Kjersti Magnussen

Tilkobling til jordet stikkontakt, med en kontrollenhet på kabelen. Mode 2-lading er begrenset til 32 A, via 250 V enfase eller 480 V trefase. Kontrollenheten på kabelen kommuniserer med laderen i bilen, og sikrer blant annet at jording er på plass, og bestemmer hvor stor ladestrøm laderen i bilen skal trekke.

Mode 3

Mode 3 lading foregår ved tilkobling med spesialtilpasset kontakt for lading av elektriske biler. Denne kontakten har tre faseledere, jord og en pilotkontakt. Pilotkontakten fører en tone som styrer ladestrømmen, fra bilen til ladeboksen. Kontakten er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid, og vil tåle den belastningen ladingen fører til.

Mode 3 lading består av en egen ladeboks som er montert fast på veggen. Kabelen fra boksen til bilen kan være avtakbar eller fastmontert. Benytt fast ladekabel hjemme og på jobb - løs ladekabel på offentlig ladestasjon. Grunnen er fare for tyveri av løs kabel. Mode 3 ladeutstyr har et ladestøpsel som er designet for å tåle den høye belastningen en elbil representerer. Mode 3 lading kan gjøres med èn og trefase. Mode 3 støpsler kan også håndtere DC.

Figur 3 viser Mode 3 - Foto: Kjersti Magnussen
Figur 3 viser Mode 3 - Foto: Kjersti Magnussen

Tilkobling til ladepunkt med kontrollenhet innebygget. Mode 3-lading forutsetter kommunikasjon mellom ladepunkt og bil. Lading kan ikke starte før kommunikasjon mellom bil og ladepunkt er opprettet. For å ta i bruk ladestrøm over 32 A kreves en kabel som støtter dette. Mode 3-hurtigladere har kabel integrert. Fastmonterte hjemmeladere er typisk mode 3-ladere.

Mode 4:

Figur 4 viser Mode 4 - Foto: Kjersti Magnussen
Figur 4 viser Mode 4 - Foto: Kjersti Magnussen

Tilkobling til en likestrømlader. Sørger for kommunikasjon mellom bil og lader i CHAdeMO- og CCS-oppsett. Støtter ladestrøm på inntil 400 A.

Det er en del tekniske forskjeller på de forskjellige ladepluggene til elbiler.
Slik ser de ulike ladepluggene ut. Det er tekniske forskjeller på de forskjellige ladepluggene til elbiler.

Ord og uttrykk

En ladestasjon er en lokasjon med flere ladepunkt.

Et ladepunkt – eller en ladeplass – er én reservert parkeringsplass med tilhørende lademulighet for elbil.

Den vanlige husholdningskontakten, på fagspråket Schuko, har hittil vært vanligst å bruke for elbiler. Den er ikke så velegnet for kontinuerlig høye strømstyrker som den nye elbilkontakten, og gir derfor lavere ladefart.

Den nye elbilkontakten vil framover bli standarden for elbillading. Foruten å være mer robust og dermed muliggjøre raskere lading, gir den også muligheter for kommunikasjon mellom elbilen og strømnettet slik at ladingen foregår under ekstra trygge forhold, såkalt Mode 3 lading. På fagspråket kalles kontakten Type 2.

Ladeboks er for veggmontering og inneholder en eller flere stikkontakter, med sikringer og strømmåler i boksen. Fortrinnsvis låsbar. Brukes det nøkkellås, bør den være for «ladenøkkelen» (R118) som alle elbilister har.

Ladestolpe er det samme som ladeboks, men med stolpe som festes i bakken.

Hjemmeladeuttak er en mer avansert ladeboks fortrinnsvis for veggmontering, med stikkontakt til å plugge inn i, eller en fast kabel som plugges i elbilen. Med en kommunikasjons- og kontrollenhet som gir sikrere og raskere lading – såkalt Mode 3.

Ladeeffekt eller ladefart angir hvor fort elbilen kan lades. Normalt har det vært lagt opp til dedikerte 16A-kurser som kan gi maks 3,6 kW ladeeffekt, tilsvarende normalt 15-25 km kjørelengde pr time lading. Flere biler vil etter hvert kunne benytte 32A-kurs, da halveres ladetida.

Med hurtig lading er det mulig å fylle batteripakka fra 0-80% på ned til 20 minutter. Det finnes også varianter av «rask normallading» og «semihurtiglading» som kan redusere ladetida ned til 1 time. I mindre grad aktuelt for elbiler som skal lade hjemme om natta, men kan også der være aktuelt for elbiler med store batteripakker. Etableringskostnaden øker jo høyere ladeeffekten skal være.

Referanser

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Kontakt oss