Hvordan fungerer solcellepanel

I solceller omdannes energien i solens stråling til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Derfor kalles solceller ofte PV etter engelsk PhotoVoltaics. De viktigste solcelleteknologiene er krystallinske solceller og tynnfilmteknologier. Forholdet mellom pris og virkningsgrad, samt bruksområde og tilgjengelig areal er gjerne avgjørende for valg av teknologi.

De mest utbredte teknologiene er waferbaserte solceller som lages av silisiumskiver. Monokrystallinske solceller er bygget opp av en silisiumkrystall, og som gir en homogen overflate der lyset absorberes i solcellen. Multikrystallinske solceller består av flere krystallkorn som gir et karakteristisk fargespill i overflaten. Monokrystallinske solceller har vanligvis høyere effektivitet, mens multikrystallinske solceller krever mindre energi å framstille og er derfor noe billigere for samme oppgitt effekt. Typisk solcellepaneleffektivitet er 12-20 prosent.

Prinsippet bak tynnfilmteknologi er å deponere meget tynne lag av solceller på et substrat vanligvis av glass eller stål, deretter bygges en modul. Fordelen med tynnfilm er at det er billig å produsere og bruker mindre material i forhold til waferbaserte solceller. Ulempen er at effektiviteten jevnt over er dårligere. Tynnfilmsolceller kan også deponeres på fleksible, bøyelige substrat, slik at de kan integreres i tekstiler og tilpasses ulike geometriske former. Typisk solcellepaneleffektivitet er 8-12 prosent.

I konsentrert PV (eller CPV) konsentreres sollyset ved hjelp av linser eller speil ned på en liten meget effektiv solcelle. Dette har to fordeler, et relativt lite areal solceller er nødvendig samtidig som effektiviteten i solcellen øke med konsentrasjonsfaktoren (opp til et visst punkt). Effektiviteter i overkant av 40 prosent er vist i laboratoriet ved å kombinere tre eller flere lag av solceller som hver virker effektivt i sin del av solspekteret.

Ulempen med konsentrert PV er at kun det direkte sollyset utnyttes. Slike anlegg fungerer best i områder med lite skyer eller fuktighet i luften f.eks. ørkenstrøk. For å oppnå ønsket virkningsgrad må det installeres styringssystem slik at linsene/speilene hele tiden peker mot solen. Paneleffektiviteten ligger rundt 20-40 prosent.

Last ned

Kjøpsveileder for solcellepanel

Kilde: enova.no

Referanser

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud eller befaring.

Kontakt oss